تبلیغات
روح الله - قرآن در کلام امام راحل
قرآن در کلام امام راحل


 • اگر قرآن نبود ، باب معرفت الله بسته بود إلی الابَد.
 • قرآن كتاب انسان سازی است ، مكتب اسلام مكتب انسان سازی است ، انسان به همه ابعاد.
 • این قرآن است كه هدایت می كند ما را به مقاصد عالیه ای كه در باطن ذاتمان توجه به او هست ، و خودمان نمی دانیم.
 • از انس با قرآن كریم ، این صحیفه الهی و كتاب هدایت ، غفلت نورزند ؛ كه مسلمانان هر چه دارند و خواهند داشت در طول تاریخ (گذشته و آینده) ، ازبركات سر شار این كتاب مقدس است.
 • تدریس قرآن _ در هر رشته ای از آن _را محطّ نظر به مقصد اعلای خود قرار دهید.
 • هر مقداری كه شما عمل كردید به قرآن ، زیر پرچمش رفتید.پرچم قرآن این نیست كه پرچم های دیگران هستند ، پرچم قرآن عمل به قرآن است.
 • مبادا قرآن مقدس و آیین نجات بخش اسلام را ، بامكتب های غلط و منحرف كننده ای كه از فكر بشر تراوش كرده است ، خلط نمایید.
 • هیچ مكتبی بالاتر از قرآن نیست.
 • آنچه مهم است این است كه مسلمین به اسلام و قرآن عمل كنند . اسلام همه مسائلی را كه مربوط به زندگی بشر در دنیا و آخرت است ، و آنچه را مربوط به رشد و تربیت انسان و ارزش انسان است ، داراست.
 • قرآن باید در تمام شئون زندگی ما حاضر باشد.
 • این كتاب و این سفره گسترده در شرق و غرب ، و از زمان وحی تا قیامت ، كتابی است كه تمام بشر: عامی ، عالم ، فیلسوف ، عارف ، فقیه ، همه از او استفاده می كنند.
 • قرآن كتاب انسان سازی است ، كتاب انسان متحرك است ، كتاب آدم است ، و كتابی است كه آدمی كه باید از اینجا تا آخر دنیا و تا آخر مراتب حركت بكند [راه می برد] .
 • جوانان عزیزم كه چشم امید من به شماست : با یك دست قرآن را وبا دست دیگر سلاح را برگیرید ، و چنان از حیثیّت و شرافت خود دفاع كنید ، كه قدرت تفكر توطئه علیه خود را ، از آنان سلب نمایید.
 • قرآن كریم كه به همه ما و به همه بشر حق دارد ، سزاوار است كه ما در راه او فداكاری كنیم.
 • مشكل بزرگ مسلمین این است كه قرآن كریم را كنار گذاشته اند ، و تحت لوای دیگران درآمده اند.
 • هر چه در راه خدا بدهیم ، و هر چه در راه قرآن بدهیم فخر ماست ، افتخارماست ، راه حق است.
 • قرآن كریم پناه همه ماست .
  منبع: www.imam-khomeini-isf.com