تبلیغات
روح الله - رسانه های گروهی در کلام امام راحل
رسانه های گروهی در کلام امام راحل


 • تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند، باید تربیت کنند کشور را.
 • امروز نقش رادیو تلویزیون از همه دستگاهها بالاتر است.
 • باید رادیو و تلویزیون مربی جوانهای ما، مربی مردم کشور باشند.
 • رادیو و تلویزیون موظفند اخباری را نقل کنند که صد در صد صحت آن ثابت می باشد، و برای اضطراب وتشویش اذهان ، اخبار را از غیر منابع موثق نقل ننمایند.
 • ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، ما با تلویزیون مخالف نیستیم ، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما ، و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم.
 • تلویزیون باید ارشاد بکند، رادیو باید ارشاد بکند، روزنامه ها باید ارشاد بکنند ، ورزنامه ها نباید یک چیزهایی را که موجب تهییج مردم است و موجب انحراف مردم است در آنجا بنویسند.
 • آنچه که در خبر گزاریها مهم است کیفیت آن است، زیرا هر کدام که به راستی و راستگویی نزدیکتر باشد، شوق انسان را به گوش دادن بیشتر می کند.
 • واقع آن است که آن قدر که پابرهنه ها به رادیو _ تلویزیون حق دارند ما نداریم.
 • مطبوعات باید یک بنگاه هدایت باشند.
 • مطبوعات باید یک مدرسه سیار باشند تا مردم را از همه مسائل ، به خصوص مسائل روز آگاه نمایند.
 • به نظر من روزنامه ها برای همه مردم است، و همه مردم در آن حق دارند؛ و می شود گفت که گاهی جای دیگران غصب می شود.
 • توجه کنید! اگر می خواهید کشور اسلامی باشد باید مطبوعاتش هم اسلامی باشد.
 • روزنامه ها باید با کسی صورت مخاصمه نداشته باشد بلکه صورت ارشاد داشته باشد.
 • روزنامه ها مال طبقه سوم است، مال طبقه اول نیست، و این هم نیست که همه اش مال حکومت باشد .
 • مجله باید در خدمت کشور باشد ؛ خدمت به کشور این است که تربیت کند، جوان تربیت کند، انسان درست کند، انسان برومند درست کند، انسان متفکر درست کتد تا برای مملکت مفید باشد.
 • آن که از همه خدمتها بالاتر است این است که نیروی انسانی ما را رشد بدهد ، و این به عهده مطبوعات است .اهمیت انتشارات مثل اهمیت خونهایی است که درجبهه ها ریخته می شود.
  منبع:www.imam-khomeini-isf.com