تبلیغات
روح الله - مقام مادر در کلام امام راحل
مقام مادر در کلام امام راحل


 • هیچ شغلی به شرافت مادری نیست.
 • خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است، و از خدمت همه كس بالاتر است.
 • اول مدرسه ای كه بچه دارد دامن مادر است.
 • در دامن مادر، بچه ها بهتر تربیت می شوند تا پیش استادان.
 • دامن مادر بزرگترین مدرسه ای است كه بچه در آنجا تربیت می شود.
 • مادر خوب، بچه خوب تربیت می كند.
 • اگر مادرها، مادرهای با فضیلت باشند، اولاد با فضیلت تحویل می دهند.
 • خدای نخواسته _ اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان دامن مادر منحرف بیرون می آید.
 • شما خانمها شرف مادری دارید، كه در این شرف از مردهاجلو[تر] هستید.
 • درست شدن كشورها مرهون شماهاست، مرهون شما مادرهاست، خرابی و آبادی كشورها تابع شماهاست.
 • رحمت خداوند بر مادرانی كه جوانان نیرومند خود را به میدان دفاع ازحق فرستاده، و به شهادت ارجمند آنان افتخار می كنند.
 • ملتی که خواهران و مادران دلیرش، افتخار به مرگ جوانان برومندش می کند که در صف شهدا هستند، پیروز است.
 • مادران شجاع فرزندان اسلام، خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کرده اند.
 • اساساً تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می شود؛ و با تربیت اسلامی و صحیح آنان، استقلال و آزادی و تعهد به مصالح کشور پایه ریزی می شود.
  منبع: www.imam-khomeini-isf.com