تبلیغات
روح الله - جوانان و نوجوانان در کلام امام راحل
جوانان و نوجوانان در کلام امام راحل


 • ما جوانهایمان را لازم داریم که تربیت بشوند به تربیت انسانی، یعنی تربیت اسلامی.
 • جوانها را تربیت کنید و تعلیم.همراه تعلیم، تربیت باشد.
 • این جوانهایی که در آتیه باید این مملکت را حفظ کنند، این مملکت را اداره بکنند، اینها باید درست تربیت بشوند و اصلاح بشوند.
 • اسلام آن قدر که به تهذیب این بچه های ما و جوانهای ما کوشش دارد، به هیچ چیز کوشش ندارد.
 • از حالا که جوان هستید و قوای جوانی محفوظ است، جدیت کنید به این که هوای نفس را از نفس خودتان خارج کنید.
 • «بهار توبه» ایام جوانی است، که بار گناهان کمتر و کدورت قلبی و ظلمت باطنی ناقصتر و شرایط توبه سهلتر و آسانتر است.
 • از جوانان، دختران و پسران می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرتها وبی بندوباری ها، و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود، نکنند.
 • آنهایی که می خواستند ما را غارت کنند، در طول تاریخ و در طول این پنجاه و چند سال، کوشش کردند که جوانهای ما را بی تفاوت بار بیاورند.
 • شما جوانان مسلمان لازم است که در تحقیق و بررسی حقایق اسلام، در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره اصالتهای اسلامی را در نظر گرفته، و امتیازاتی که اسلام را از همه مکاتب دیگر جدا می سازد فراموش نکنید.
 • باید جوانان ما بدانند: تا معنویت و عقیده به توحید و معاد در کسی نباشد، محال است از خود بگذرد و در فکر امت باشد.
 • شما جوانان برومند، شما محصلین ارجمند که امید من هستید و نوید من هستید، باید در هر جا که هستید، در هر جایی از ایران که هستید باید بیدار باشید، با بیداری از حقوق خودتان دفاع کنید.
 • باید جوانهای ما، پیرهای ما، زنهای ما، مردهای ما و بچه های ما، همه در راه اسلام، برای عزت اسلام، برای عزت میهن خودشان و برای عزت قرآن کریم فداکاری کنند.
 • شما ای جوانان عزیز! یأس به خود راه ندهید؛ حق پیروز است.
 • به نیروی شما جوانها باید این مملکت اصلاح بشود.
 • چقدر موجب افتخار است که جوانهای برومندی در مملکت ما، در خدمت اسلامند.
 • این تحولی که در جوانهای ما، در انسانها، آنهایی که متعهد هستند پیدا شده است، اهمیتش بیشتر از آن تحولی است که در مملکت پیدا شده است.
 • شما جوانان که امید من هستید و نوید من هستید، کوشش کنید و وحدت کلمه خود را حفظ کنید.
 • بر شما جوانان ارزنده اسلام که مایه امید مسلمین هستید لازم می باشد که ملتها را آگاه سازید، و نقشه های شوم و خان و مانسوز استعمارگران را بر ملا نمایید.
 • بر شما جوانان روشنفكر است كه از پا ننشینید تا خواب رفته ها را از این خواب مرگبار بر انگیزانید ، و با فاش كردن خیانتها و جنایتهای استعمارگران و پیروان بی فرهنگ آنها ، غفلت زده ها را آگاه نمایید.
 • شما نسل جوان موظف هستید غربزده ها را از خواب بیدار کنید و فجایع حکومتهای ضد انسانی آنها، و اعمال آنها را بر ملا نمایید.
 • تمام حیثیت ملی خودشان را، بعضی از جوانهای ما فدای غرب کردند، و این شکست روحی بود که برای ما از همه شکستهایی که داشتیم بالاتر بود.
 • گمان نکنند جوانهای ما که هر چه هست در غرب است و خودشان چیزی ندارند!
  منبع:www.imam-khomeini-isf.com