تبلیغات
روح الله - پیروزی و عوامل آن در کلام امام راحل
پیروزی و عوامل آن در کلام امام راحل


 • رمز پیروزی شما ایمان و وحدت كلمه بود .
 • ملت رزمنده ایران با ایمان به خدا و وحدت كلمه، بر قدرت شیطانی عظیم كه همه قدرتها پشتیبان آن بودند غالب شد، و دست همه ابرقدرتها را از كشور خود قطع كرد .
 • ایمان به خدا و وحدت كلمه این معنا را پیش آورد كه ابر قدرتها را كنار زدیم .
 • آن رمزی كه شما را پیروز كرد : ایمان به خدا، توجه به خدا بود .
 • ایمان به خدا، ایمان به مبادی اسلامی بود كه شما را پیروز كرد .
 • ما با این قدرت ایمان، كه همه اقشار ملت ما با هم اسلام را فریاد زدند، پیروز شدیم نه با عدد و عده .
 • ما باید بفهمیم چرا پیروز شدیم، این «چرا» را اگر فهمیدیم، آن وقت باید كوشش كنیم كه همان چیزی را كه ما را پیروز كرده حفظش كنیم .
 • رمز پیروزی ما توجه به خدای تبارك و تعالی و پاسداری اسلام بود .
 • الله اكبر ما را پیروز كرد، حالا هم سلاح ما همان الله اكبر است.و وحدت كلمه ما را پیروز كرد، حالا هم سلاح ما همان وحدت كلمه است .
 • نظرلطف خدا بود كه شما با نداشتن سازمان، و با نداشتن سازوبرگ ارتشی، بر قدرتهای بزرگ پیروز شدید.
 • توجه به خدا را حفظ كنید تا پیروز باشید .
 • این دست مبارك الهی كه بر سر شما[ست]و عنایت حق تعالی كه بر شما سایه افكند، این را قدر بدانید و حفظ كنید؛ اگر حفظ شد در همه مراحل پیروز هستید .
 • حفظ یك پیروزی از اصل پیروزی مشكلتر است .
 • چه بسا پیروزی هایی كه برای یك ملتی پیش می آید، برای اینكه استقامت در آن امر كه موجود شده است ندارند سستی می كنند، آن پیروزی از دستشان می رود .
 • ملت ما به واسطه اتكا به اسلام این نهضت را پیش برد .
 • برادران من! با اتكا به ایمان و اسلام بود كه ما پیروز شدیم .
 • با رفتار و اخلاق اسلامی، این قدرتی كه شما را به پیروزی رساند ه است حفظ كنید .
 • مقصد كه الهی شد دنبالش پیروزی است .
 • جمعیتی كه پشتوانه اش خداست شكست ندارد .
 • ملتی اگر قیام كرد، با حفظ قدرت ایمان، هیچ قدرتی، در مقابل آن نمی تواند بایستد .
 • ما می خواهیم به همه دنیا نشان دهیم كه قدرتهای فائقه را هم می توان به نیروی ایمان شكست داد .
 • مادامی كه در مسیر حق باشیم پیروزیم .
 • پیروزی را شمشیر نمی آورد، پیروزی را خون می آورد .
 • ما با دست خالی بر این قدرت فوق العاده شیطانی، كه همه قدرتها دنبال او بودند، غلبه كردیم .
 • ما حق هستیم و حق بر باطل پیروز است .
 • شما حق هستید، در مقابل باطل ایستاده اید.استقامت می خواهد؛ تا استقامت در كار نباشد نمی توانید به پیروزی نهایی برسید .
 • كشوری كه تمام قشر هایش اینطور مُهیّای برای فداكاری هستند، این كشور پیروز است .
 • شما حق هستید و در مقابل باطل ایستاده اید؛ و حق پیروز است .
 • اینطور نیست كه ما خوف این را داشته باشیم كه شكست بخوریم.اولاً كه شكست نمی خوریم، خدا با ماست؛ و ثانیاً بر فرض این كه«شكست صوری» بخوریم «شكست معنوی» نمی خوریم ،و پیروزی معنوی با اسلام است، با مسلمین است .
 • ما ترس نداریم، برای اینكه ما حقیم.وقتی حق هستیم، غالب هم بشویم ما حق هستیم، مغلوب هم بشویم ما حق هستیم .
 • اگر تمام عالم هم به ضد ما قیام كنند و ما را هم نابود كنند، ما پیروزیم .
 • كسی كه با خدا باشد خدا با اوست، و پیروزی با اوست .
 • شما پیروزید، برای اینكه خدا با شماست .
 • شما پیروزید، برای اینكه اسلام پشتیبان شماست .
 • پایدار باشید كه پیروز هستید .
 • كمی عده، با اینكه قدرت روحی در كار باشد و انسجام در كار باشد و تعهد به اسلام در كار باشد، اسباب ضعف نخواهد شد .
 • پیروزی آن است كه مورد توجه حق تعالی باشد، نه اینكه كشوری را بگیرید .
 • تا روحیه شما توجه به آن مبدأ قدرت دارد پیروزید، از آن منفصل نشوید .
 • این پیروزی انقلاب ما پیروزیی بود كه به بركت اسلام و گرایش به اسلام و با فریاد الله اكبر / این پیروزی / به دست آمد .
 • این پیروزی ارتباط به من نداشت، من یك طلبه هستم و نباید این را به من منتسب كنید! پیروزی ارتباط به ملت هم نداشت، این پیروزی مربوط به خدا بود .
 • جاوید باد پرچم پر افتخار الله اكبر، كه رمز پیروزی معجزه آسای ملت بزرگ ایران است .
 • پیروزی انقلاب رهین همه ملت است .
 • حفظ این پیروزی از اصل پیروزی مشكل تر است
 • پیروزی نهایی وقتی است كه اسلام، به همه ابعاد و به همه احكامش در ایران پیاده شود؛ وپیروزی بالاتر آن كه در همه اقطار عالم، اسلام حكومت كند .اسلام مایه سعادت بشر است .
  منبع:www.imam-khomeini-isf.com