تبلیغات
روح الله - فرهنگ و تمدن در کلام امام راحل
فرهنگ و تمدن در کلام امام راحل


آن چیزی که ملتها را می سازد فرهنگ صحیح است.فرهنگ مبدأ همه خوشبختیها و بدبختیهای ملت است. اگر فرهنگ درست بشود یک مملکت اصلاح می شود.اگر فرهنگ، فرهنگ صحیح باشد جوانهای ما صحیح بار می آیند.اگر مشکلات فرهنگی و آموزشی به صورتی که مصالح کشور اقتضا می کند حل شود ، دیگر مسائل به آسانی حل می گردد.اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد؛ و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی ، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد ولی پوچ و پوک و میان تهی است.اگر ما وابستگی فرهنگی داشته باشیم دنبالش وابستگی اقتصادی هم هست، وابستگی اجتماعی هم هست، سیاسی هم هست، همه اینها هست.
رأس همه اصلاحات اصلاح فرهنگ است، و نجات جوانهای ما از این وابستگی به غرب .

مقدار صدمه ای که ایران از متفکرین و متجددین فرنگ رفته خورده است، از هیچ کس نخورده است.

کمال تأسف است که کشور ما که حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد، این فرهنگ را این حقوق را نادیده گرفته است و دنبال غرب رفته است.

تا این مغز استعماری را ما عوض نکنیم، یک مغز استقلالی جایش نگذاریم نمی توانیم این مملکت را اداره کنیم.

فرهنگ استعماری ، جوان استعماری تحویل مملکت می دهد.

با انحراف فرهنگ ، کشور به انحراف کشیده می شود.

راه اصلاح یک مملکتی[اصلاح] فرهنگ آن مملکت است ، اصلاح باید از فرهنگ شروع شود.

استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشأت می گیرد.

ما با تمدن مخالف نیستیم ، با تمدن صادراتی مخالفیم ؛ تمدن صادراتی ما را به این روز نشانده است.

ما تمدنی را می خواهیم که بر پایه شرافت و انسانیت استوار باشد.
منبع: www.imam-khomeini-isf.com