تبلیغات
روح الله - شعله ایمان؛ در قلم و بیان امام خمینی (ره)
شعله ایمان؛ در قلم و بیان امام خمینی (ره)


از لحظه ای که این «تنها فریاد» مردم را به بیداری فراخواند تا روزی که همه ی ناله های این ملت به فریادی پرخروش بدل شد، سال های سخت و خونباری بر ملت مظلوم و محروم ما گذشت.
سالهایی که در آن، خون رشیدترین فرزندان این سرزمین خدایی، در راه برپایی حق و عدل و قسط، به دست جنایتکاران وابسته، به خاک ریخته شد.
ملت، همه ی دشواریها را با یاد و نام مردی تحمل کرد که تمام عمر پربرکتش را در راه اسلام گذرانیده و اکنون با همه ی وجود، خود را وقف تحقق آرمانهای اسلامی و احیای آیین محمدی کرده بود و در این راه پیشاپیش همه ی امت اسلامی، با طراحان و مجریان انزوای اسلام و استضعاف ملت ها می جنگد.
شخصیت عظیم و قاطعیت بی مانند این رهبر بزرگ سرانجام یکی از شگفت انگیزترین پدیده های تاریخ یعنی انقلاب اسلامی را به بار آورد و استقلال و َآزادی را در کشوری که قرن ها در هجران آزادی و استقلال گذرانیده بود مستقر ساخت.
بدین ترتیب انقلاب و امام خمینی دو پدیده ی انفکاک ناپذیرند.
تحلیل انقلاب اسلامی ایران بدون شناخت شخصیت رهبر بزرگ آن و تحلیل شخصیت چند بعدی و کم نظیر این چهره ی استثنایی زمان، جدا از شناسایی انقلاب، ممکن نیست.
او انقلاب اسلامی را آغاز کرده و به برگ و بار آورده و انقلاب اسلامی، او را در رفیع ترین جایگاه یک انسان افسانه ای نشاند و از او چهره ای جاودانه ساخت و این نبود مگر به توفیق الهی و به یمن هم آوایی متقابل امام و امت.
او فرهنگ «تسلیم» را در جامعه دگرگون کرد و حصار ترس را فرو ریخت و ملتی را به سرچشمه ی پاک و زلال فطرت خدایی رهنمون ساخت. او بانی، رهبر، معلم و پدر انقلابی است که بزرگترین پدیده ی روزگار ماست.
انقلاب اسلامی، بی نام خمینی، در هیچ جای جهان شناخته نیست. چراکه آغازگر زمینه ی انقلاب، اوست و هم اوست که آن را در لحظات سخت و دشوار، رهبری کرده و از تنگناها گذرانیده و از انقلاب اسلامی مردم ایران، پدیده ای عظیم و اسوه ای جهانی پید آورده است.
شک نباید کرد که هیچ انقلابی تنها با وجود و حضور رهبر به ثمر نمی رسد و در انقلاب ما نیز برکت حضور امام خمینی و نعمت بی بدیل رهبری او را دو عنصر دیگر تکمیل کرد: ایمان اسلامی و حماسه ی مردمی.
اما امام خمینی جدای از رهبری انقلابی، فقیه اسلامی یعنی: «مظهر آن ایمان» و مرجع تقلید یعنی «تبلور اعتماد و دلبستگی مردم» نیز بوده است. او مانند پیامبران، با وجود خود، دین، سیاست، انقلاب، خدا و مردم را یکجا به بیننده ی کاوشگر ارایه می دهد و قیام او، قیام انبیای الهی را به یاد می آورد.
او احیا کننده ی بینش دین و برافروزاننده ی شعله ی ایمان و آفریدگار عظیم ترین حماسه ی مردمی دوران ماست.
و اینهمه را با سخنان و پیام های خویش به انجام رسانده است.
مردم ما و مردم جهان، امام خمینی را از این سخنان و پیام ها شناختند و امروز نیز همین سخنان و پیام هاست که جهت حرکت انقلاب اسلامی را در ایران و جهان ترسیم می کند.
پیام های امام خمینی که از سالیان دراز تا امروز دل های مبارزان را گرم و آتش مبارزه را روشن و مشتعل نگهداشته است، سه ویژگی اساسی دارد:
1- برانگیزندگی خلق
2- هدایت و ترسیم خط انقلاب
3- ثبت دقیق تاریخ قیام و مبارزه ی مردم
مشخصه بارز پیام های امام، تأثیر قاطع آن در برانگیختن مردم بود و هست، نه تنها در گذشته، که امروز نیز کلام ساده و بی پیرایه ی این مرشد و رهبر، جان شیفتگان حق و عدالت را مشتعل می کند و در آن شور و هیجان می آفریند.
منبع: تجلی جلال، ویژه نامه جمهوری اسلامی