تبلیغات
روح الله - امام خمینی در راه مبارزه با اشغالگران فلسطین
امام خمینی در راه مبارزه با اشغالگران فلسطین


دولت ایران و شاه بی حیثیت، روی سرسپردگی به آمریكا و اظهار تبیعت هر چه بیشتر، به ظاهر ساكت و در واقع طرفداری از اسرائیل می كنند . این شاه ایران است كه دست اسرائیل را در سراسر ایران باز گذاشته و اقتصاد ایران را به خطر انداخته است و بنا به نوشته بعضی از جرائد خارجی افسران ایرانی را برای دیدن تعلیمات به اسرائیل می فرستد.این شاه است كه نفت ایران را به دشمنان اسلام و بشریت تسلیم كرده تا در جنگ با مسلمین و اعراب غیور به كار برند و با قرارداد رسوای اخیر و افزایش استخراج نفت ، به مبارزه علیه كشورهای نفت خیزی كه می خواهند از حربه نفت علیه آمریكا استفاده كنند ، برخاسته است و بالاخره این غارتگریها ، خریدن میلیاردها دلار اسلحه و جشنهای كمرشكن و پی در پی شاه است كه موجب بالا رفتن هزینه زندگی و گرانی سرسام آور اجناس گردیده ، ایران را به قحطی سیاه تهدید می كند.
من بیم آن دارم كه میلیاردها دلار اسلحه را كه از اربابان جهانخوار خود خریداری نموده و با خرید آن ایران را به ورشكستگی كشانده ، اكنون به اسرائیل بفرستد.
مبارزه در راه فرو پاشاندن رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین یكی از آرمانهای دیرینه امام بود . او از آغاز نهضت اسلامی خود در سال 1341 تا واپسین لحظه های زندگی خویش در سال 1368 ، از این هدف مقدس ، هرگز باز نماند و آن را به دست فراموشی نسپرد.
امام در تبعیدگاه نجف اشرف از هر فرصتی برای بسیج توده های مسلمان در راه مبارزه با اشغالگران صهیونیسم پای فشارد و بر ضد توطئه ها و نقشه های استكبار جهانی و صهیونیسم بین المللی برای سلطه بر جهان اسلام و پدید آوردن " اسرائیل بزرگ " ! بارها و بارها زنگ خطر را به صدار در آورد .
در پی تراژدی خونین " سپتامبر سیاه " (1349) در اردن كه بیش از 25 هزار نفر از بهترین پارتیزانهای فلسطینی ، به دست دژخیمان رژیم آن كشور ، از پا در آمدند فلسطینی ها ناگزیر شدند كه نیروهای خود را از اردن بیرون برند و به سوی لبنان كوچ كنند و جنوب آن كشور را برای مبارزه با اشغالگران صهیونیسم برگزینند و پایگاههای چریكی برای خود در آن منطقه پدید آورند.
اشغالگران فلسطین كه از استقرار پارتیزانها در جنوب لبنان ، سخت بیمناك و وحشت زده شده بودند و خود را آسیب پذیر می دیدند ، بر آن شدند كه با یورش به مناطق مسكونی جنوب لبنان ، مردم ستمدیده و محروم آن سامان را كه بیشتر شیعه هستند به ستوه آورند و بر ضد فلسطینی ها به شورش وادارند .
اشغالگران فلسطین با یورش های پیاپی به جنوب لبنان ، دام و كشاورزی و محل زندگی مردم را بمب باران می كردند و به آتش می كشیدند و به دنبال این یورش های غیرانسانی ، سرمایه داران ، شادخواران ،
تن پروران و عناصر جاسوس مآب آن منطقه بر ضد پارتیزانهای فلسطینی ، به جو سازی و سمپاشی دست می زدند و مردم را وسوسه می كردند كه وجود این میهمانهای ناخوانده مایه نابسامانی و سلب آسایش شما می باشد و اگر می خواهید از " سر اسرائیل " در امان باشید ، باید دست در دست یكدیگر دهید و فلسطینی ها را از این منطقه بیرون برانید .
این گونه جوسازیها همراه با دروغ پردازیهای دیگری مانند اینكه فلسطینی ها " ناصبی " و ضد شیعه هستند " در شب عاشورا جشن و پایكوبی داشته اند " ! " به ناموس مردم چشم طمع دارند " و ... زمینه بدبینی ، خشم و نفرت مردم نسبت به فلسطینی ها را فراهم می كردند و راه را برای رویارویی مردم جنوب با فلسطینی ها هموار می كردند و خطر درگیری توده های آن سامان با فلسطینی ها روز به روز بیشتر می شد و نگرانی آزادیخواهان منطقه را كه در اندیشه سرنوشت جنبشهای پارتیزانی و رهایی بخش فلسطین بودند ، فزونی می یافت .
" سازمان آزادیبخش فلسطین " از شیوه ها و روشهایی كه برای پیشگیری از رویارویی مردم جنوب لبنان با فلسطینی ها در پیش گرفت ، مددخواهی از امام بود. نمایندگان سازمان الفتح ، به دیدار امام در نجف اشرف شتافتند و توطئه ها و ترفندهای دست افزاران صهیونیسم را برای سركوبی جنبشهای پارتیزانی و رهایی بخش فلسطین برای امام بازگو كردند و خطر درگیری میان شیعیان محروم جنوب لبنان و رزمندگان فلسطین را هشدار دادند و از امام خواستند كه با پیامی در پشتیبانی از جنبشهای رهایی بخش فلسطین با این توطئه استعماری به رویارویی برخیزند .
به یاد دارم كه امام از نمایندگان سازمان الفتح پرسید : شما چرا برای پیشگیری از این خطر و برخورداری از پشتیبانی شیعیان لبنان با آقا موسی صدر گفتگو نمی كنید و از او كمك نمی خواهید ؟ آنان پاسخ دادند كه آقا موسی نیز از زیست پارتیزانها فلسطینی در لبنان خشنود نیست و آنان را میهمانان ناخوانده و دردسرزا می پندارد و به ما روی خوش نشان نمی دهد ؟ (1)
امام ، بار دیگر به یاری ملت به پا خاسته و ستمدیده فلسطین شتافت و در پیامی كه به مناسبت فرا رسیدن " ماه رمضان " فرستاد ، رسالت اسلامی خود را در راه جهانی كردن نهضت اسلامی دنبال كرد و از همه مسلمانان جهان و سران كشورهای اسلامی خواست كه با پارتیزانهای فلسطینی همكاری كنند و در راه خنثی كردن توطئه ها و ترفندهای شیطانی صهیونیستها و استعمارگران بكوشند و در راه آزادی و استقلال خود ، به اسلام ، روی آورند و احكام و فرامین اسلام را به كار بندند .
متن آن پیام چنین است :
بسم الله الرحمن الرحیم
با حلول شهر مبارك رمضان ماه رحمت و غفران و بركت از خداوند متعال مسئلت می نمایم كه عموم مسلمین را بیش از پیش به تكالیف و مسؤولیتهایی كه خداوند عالم به عهده آنها گذاشته است متوجه فرماید : مسؤولیت حفظ قوانین الهی و عمل به قرآن كریم كه اساس عود عظمت و مجد اسلام و مسلمین است ، مسؤولیت حفظ وحدت كلمه و مراعات اخوت ایمانی كه ضامن استقلال ممالك اسلامی و خروج از نفوذ استعمار است . مسؤولیت گذشتن از منافع شخصی و فداكاری در راه به دست آوردن آنچه تاكنون به واسطه اختلاف كلمه از دست داده اند . مسؤولیت سنگین دولتهای ممالك اسلامی در عمل به قوانین اسلام و بیرون رفتن از قید استعمار و بودن در خدمت ملت اسلام ، مسؤولیتهائی كه در عصر حاضر شاید از اعصار گذشته بیشتر باشد ، عصری كه پنجه های خبیث استعمار تا اعماق كشورهای اسلامی فرو رفته و با تمام قوا و وسائل ممكنه به توسط ایادی خود كوشش دارد تفرقه در بین مسلمین و سران ممالك اسلامی ایجاد كند و با وسائل گوناگون آنها را از تمسك به اسلام و قرآن باز دارد تا با دل راحت به اهداف غیرانسانی خود كه بهره برداری از طبقه محروم است برسد . عصری كه استعمار با گماشتن اذناب خود در گوشه و كنار ممالك اسلامی به اسمهای مختلف و عناوین فریبنده و احیانا به اسم اسلام فرهنگ قرآن را عقب زده و راه را هرچه بیشتر برای بهره برداری خود باز می كند . آن ایران و آنچه كه در آن می گذرد كه همه مصیبتهای جانگداز است ؛ این فلسطین كه اكنون در رأس مصیبتها است ، این اختلاف كلمه و سرسپردگیهای بعضی از سران ممالك اسلامی كه با داشتن منابع طبیعی سرشار و ذخایر گرانبها و جمعیت هفتصد میلیونی نتوانسته اند . دست استعمار و صهیونیسم را از بلاد اسلامی قطع كرده و به نفوذ ایادی آن پایان بخشند این هواهای نفسانیه و دست نشاندگی بعضی دول عربی است كه موجب شده جمعیت صد میلیونی عرب نتوانند فلسطین را از چنگال اسرائیل برهانند .
باید بدانند كه مقصود دول بزرگ استعمار از ایجاد اسرائیل تنها اشغال فلسطین نیست بلكه اگر به آنان فرصت داده شود تمام كشورهای عربی ( العیاذ بالله ) به سرنوشت فلسطین دچار خواهند شد . اكنون كه گروهی از مردان فداكار فلسطین بمنظور تعیین سرنوشت خویش به دست خویش كه همانا آزادی فلسطین است بر ضد مشتی غاصب متجاوز قیام مردان كرده اند و به جان برای رهائی اراضی مغضوبه و سرزمینهای اشغال شده كوشش می كنند می بینیم كه عمال استعمار دیروز با آنان در اردن چه كردند و امروز در لبنان چه می كنند ، تبلیغات و دسائس سوء‌ و همه جانبه در كار است ، دستهای ناپاك اذناب استعمار به فعالیت مشغول است كه طوائف مسلمین را از این گروه فداكار جدا كند و آنان را از مراكز حساس سوق الجیشی كه امكان عملیات و ضربه زدن به قوای غاصب اسرائیل از آنجا میسر است بیرون براند . آیا با این وضع مسلمین و دول كشورهای اسلامی در مقابل خداوند تعالی ، در مقابل عقل و وجدان تكلیفی ندارند ؟ مردان فداكار فلسطین به دست عمال استعمار در كشورهای مستعمره كوبیده شوند و اینها ساكت نشینند ؟ یا دامن به این مقصد كثیف زنند؟ آیا دول عربی و سكنه مسلمان این ممالك نمی دانند كه با شكست این گروه سایر كشورهای عربی از شراین غاصب خبیث آسوده نخواهند ماند ؟ اكنون بر عموم مسلمین و دول كشورهای اسلام و خصوص بر دول عربی لازم است برای حفظ استقلال خود از این گروه مجاهد نگهداری كنند و به آنان كمك نمایند و از رساندن اسلحه و آذوقه به آنان دریغ نورزند و بر فدائیان مجاهد لازم است با توكل به خدای متعال و تمسك به قرآن كریم از كوشش در این راه مقدس دریغ ننمایند و سردیهای بعضی عناصر موجب سردی آنها نشود و نیز اكیدا لازم است در هر نقطه ای هستند با اهالی آنجا خوشرفتاری كنند و به وظایف اخوت ایمانی عمل نمایند . از مسلمین بیدار و آگاه و خصوص بندگان خالص خداوند و علماء اعلام امیدوارم كه در این ایام متبركه برای رهائی مسلمین از چنگال خبیث اجانب دعا كنند و در مجامع شهر مبارك رمضان و دیگر اجتماعات بزرگ اسلامی مانند اجتماع جمعه و مراسم حج حقایق را به گوش عموم مسلمین برسانند و پیروان قرآن را به وحدت كلمه و تشریك مساعی برای آزادی فلسطین و حل مشكلات خانمانسوزی كه گریبانگیر ملت اسلام است دعوت نمایند . از خداوند متعال مسئلت می نمایم كه دست اجانب را از بلاد مسلمین قطع فرماید . انه سمیع مجیب .
شهر رمضان المبارك 1392 (2)
روح الله الموسوی الخمینی
این پیام امام در روزنامه ها و نشریه های " سازمان آزادیبخش فلسطین " و برخی روزنامه های لبنان به چاپ رسید و در راه آگاهانیدن توده های زحمت كش و محروم لبنان و ایستادن آنان در كنار جنگاوران و رزمندگان فلسطینی نقش به سزایی داشت . (3)
به دنبال آغاز جنگ رمضان ، و یورش ارتش های مصر و سوریه به اشغالگران فلسطین ، امام پیامی برای ملتهای مسلمان در سراسر جهان فرستاد و از دولتها و ملتهای اسلامی خواست كه در راه آزادی فلسطین به جبهه جنگ بشتابند و از حربه نفت برای از پا در آوردن ابرقدرتهایی كه از اشغالگران فلسطین هواداری می كنند بهره گیرند .
دید امام این بود كه كشورهای نفت خیز اسلامی اگر شیرهای نفت را بر روی غرب ببندند ، ابرقدرتها از پا در خواهند آمد و خطر قطع نفت برای دولتهای غربی از خطر بمب اتمی بیشتر است " .
امام در این پیام از دولتهای درگیر با اشغالگران فلسطین خواستند كه " به توصیه یا امر سازمانهای وابسته به قدرتهای استعماری برای آتش بس اعتنا نكنند " . و جنگ را تا آزادی فلسطین از چنگ صهیونیستها ادامه دهند . لیكن دولتهای سرسپرده مانند انورسادات كه بنا بر سیاست شیطان بزرگ آمریكا ، جنگ را آغاز كرده بودند (4) بی تردید نمی توانستند پیام امام را بشنوند و به كار بندند و در آن لحظه كه آمریكا دستور آتش بس داد ، بی درنگ پذیرفتند و راه " كمپ دیوید " را در پیش گرفتند . متن پیام امام چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم
" واقتلوا هم حیث ثقفتمواهم و اخرجواهم من حیث اخرجوكم و الفتنة اشد من القتل و قاتلواهم حتی لا تكون فتنة "
اكنون كه دولت غاصب اسرائیل برای فتنه انگیزی بیشتر و تجاوز زیادتر به سرزمینهای عربی و ادامه دست غاصبانه در قبال صاحبان حق به پا خاسته و آتش جنگ را برای چندمین بار شعله ور ساخته است و برادران مسلمان ما در راه ریشه كن كردن این ماده فساد و آزادی فلسطین جان بر كف نهاده و در جبهه نبرد و میدان شرف به جنگ پرداخته اند ، بر عموم دولتهای ممالك اسلامی و خصوص دول عربی لازم است كه با توكل به خدای متعال و تكیه بر قدرت لایزال همه قوا و نیروی خویش را بسیج ساخته به یاری مردان فداكاری كه در خط اول جبهه چشم امید به ملت اسلام دوخته اند بشتابند ، برای آزادی فلسطین و احیاء مجد و شرف و عظمت اسلامی در این جهاد مقدس شركت كنند ، از اختلافات و نفاقهای خانمانسوز و ذلت بار دست برداشته ، دست برادری بهم داده صفوف خود را فشرده و متشكل سازند ، از قدرت پوشالی مدافعان صهیونیسم و اسرائیل نهراسند ، از وعده و وعیدهای پوچ قدرتهای بزرگ مغرور و مقهور نگردند ، از سستی و مسامحه كه شكست ننگ بار و عواقب خطرناكی به دنبال خواهد داشت بپرهیزند ، سران كشورهای اسلامی گماشته اند تنها برای سركوبی ملت عرب نمی باشد بلكه خطر و ضرر آن متوجه همه خاورمیانه است ، نقشه ، استیلا و سیطره صهیونیسم بر دنیای اسلام و استعمار بیشتر سرزمین های زرخیز و منابع سرشار كشورهای اسلامی می باشد و فقط با فداكاری ، پایداری و اتحاد دولتهای اسلامی می توان از شر این كابوس سیاه استعمار رهائی یافت و اگر دولتی در این امر حیاتی كه برای اسلام پیش آمده كوتاهی كرد بر دیگر دولتهای اسلامی لازم است كه با توبیخ و تهدید و قطع روابط او را وادار به همراهی كنند ، دولتهای ممالك نفت خیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امكاناتیكه در اختیار دارند . به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده كرده و از فروش نفت به آن دولتهائیكه به اسرائیل كمك می كنند خودداری ورزند .
ملت اسلام به حكم وظیفه انسانی و اخوت و طبق موازین عقلی و اسلامی موظفند كه در راه ریشه كن كردن این گماشته استعمار از هیچ فداكاری دریغ نورزند و با كمكهای مادی و معنوی و نیز با ارسال خون ، دارو ، اسلحه و آذوقه ، برادران خود را كه در جبهه جنگ هستند یاری كنند . به خصوص بر ملت شریف و مسلمان ایرانست كه در قبال تجاوز وحشیانه اسرائیل و مصیبتهائیكه اكنون گریبانگیر برادران عرب و مسلمان آنان می باشد بی تفاوت ننشینند و از هر راه ممكن برادران مسلمان خود را در آزادی سرزمین فلسطین و نابودی صهیونیسم كمك نمایند و دولت ایران را وادار سازند كه این سكوت را شكسته در صف دولتهای ممالك اسلامی به پیكار علیه اسرائیل برخیزد ، بر همه آزادیخواهان جهانست كه با ملت اسلامی همصدا شده تجاوزات غیرانسانی اسرائیل را محكوم نمایند .
دولتهائیكه اكنون با اسرائیل در حال جنگ می باشند ، لازم است كه در این پیكار مقدس اسلامی جدی و قوی الاراده باشند ، استقامت و پایداری كنند ، از تواصی بحق و تواصی به صبر كه دستور الهی می باشد غفلت نورزند ، به توصیه یا امر سازمانهای وابسته به قدرتهای استعماری برای آتش بس اعتنا نكنند و مطمئن باشند كه در سایه بردباری و استقامت با بكار بستن دستوران اسلامی فتح و ظفر از آن ملت اسلام می باشد .
" ان تنصروالله ینصركم و یثبت اقدامكم – ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان كنتم مؤمنین "
از خداوند متعال نصرت مسلمین را خواستارم
رمضان المبارك 1393 (5)
روح الله الموسوی الخمینی
امام افزون بر پیام بالا كه برای جهان اسلام فرستاد ، اعلامیه شدید اللحنی نیز بر ضد شاه پراكنده ساخت امام در این اعلامیه رژیم شاه را به شدت مورد تاخت و تاز قرار داد و موضعی كه در این اعلامیه بر ضد او گرفت ، می توان گفت تا به آن روز بی مانند بود . مایه این موضع گیری تند و پرخاشگرانه امام چند نكته بود :
1. خبرهایی كه از همكاری زیر پرده رژیم شاه ، با اشغالگران فلسطین در جنگ رمضان ، دریافت داشته بود . (6)
2. هجوم مأموران رژیم شاه به مدارس دخترانه و فشار بر دختران دانش آموز برای برداشتن چادر.
3. برگزاری جشن از سوی رژیم شاه به مناسبت فرا رسیدن سالروز جشنهای دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی .
4. پیشنهاد برخی از روحانیون ساده اندیش به امام دایر بر اینكه : " چون از مبارزه با رژیم شاه طرفی برنبستیم مناسب است كه دیداری با شاه انجام گیرد و در برابر آوانس هایی كه در راه اجرای برخی از قوانین اسلام مانند : جلوگیری از بی حجابی ، بادیه فروشی و فساد و فحشا از او گرفته می شود ، به مبارزه پایان داده شود " ! امام برای اینكه به آنان بفهماند كه با هر گونه عقب نشینی و سازشكاری سخت مخالف است ، شاه را در اعلامیه خود ، سخت مورد تاخت و تاز قرار داد تا راه بازگشت را به كلی ببندد.
امام برای آنكه نهضت اسلامی ایران را تا پایه ای به پیش برد و دگرگونی در مبارزات ملت اسلامی پدید آورد ، در این اعلامیه خود فتوا داد كه :
" ... وظیفه ملت غیور ایران است كه از منافع آمریكا و اسرائیل در ایران جلوگیری كرده و آن را مورد هجوم قرار دهند ، هر چند به نابودی آن بیانجامد . "
این فتوا نیز تا به آن روز بی مانند بود . و می توان گفت امام با این فتوا تا پایه ای گام در مبارزه قهرآمیز گذاشت .
متن آن اعلامیه این گونه است :
بسم الله الرحمن الرحیم
در این موقع كه آتش جنگ بین مسلمین و كفار صهیونیست شعله ور است و ملت اسلام برای احقاق حق خود از اسرائیل غاصب جان بر كف نهاده ، در میدانهای نبرد فداكاری می كنند ، به امر شاه ، دولت ایران به مناسبت سالروز جشن دو هزار و پانصد ساله در سراسر كشور جشن به پا كرده است . جشن برای شاهان خونخواری كه نمونه آنان امروز مشهود است . مسلمین برای مجد و عظمت اسلام ، آزادی فلسطین ، در خاك و خون میغلطند ، ولی شاه ایران برای رژیم مبتذل شاهنشاهی جشن و سرور به پا می كند .
همزمان با دفاع بزرگ اسلام و عرب از نوامیس اسلام و مسلمین به امر این مرد خبیث به مدارس اسلامی دختران ایران هجوم برده ، هتك محترمات را نموده ، از آنان سلب آزادی كرده اند ، هنگامیكه دشمنان اسلام ، كشورهای اسلامی را تهدید می كنند و مردانی غیور برای دفاع و احقاق حقوق خود ، مردانه به پا خواسته اند شاه ایران با صحنه سازی در سراسر ایران تظاهرات راه انداخته با امضای روحانی نمایان درباری و ساخته دست سازمانهای اوقاف و امنیت به اسم علمای اسلام تلگرافات تبریك صادر می نمایند .
در شرایطی كه مسلمین برای آزادی فلسطین و سرزمینهای خود جان فشانی می كنند شاه ، جمعیت كثیری از علما ، فضلا و اساتید برجسته حوزه های علمیه و بسیاری دیگر از روشنفكران ایرانی را به زندان و تبعید كشیده و تحت وحشیانه ترین شكنجه ها قرار داده است . می توان گفت كه این صحنه سازیها و دستگیری ها برای سرگرم كردن ملت ایران به مصیبتهای خود و دور نگه داشتن اذهان از جنگ ملت اسلام با اسرائیل است . وحشت از گسترش مبارزه و ایجاد هماهنگی بین كلیه طبقات و پشتیبانی قاطبه ملت مسلمان ایران از جنگ عادلانه مردم عرب است كه موجب شده شاه دست به زندان و تبعید غیرقانونی و بدون جهت علماء و روشنفكران بزند ، تا مبادا اعتراض كنند كه چرا رژیم ایران در این امر حیاتی كه برای مسلمین پیش آمده بی تفاوت است ؟! و یا از اسرائیل طرفداری می كند ؟؟ و با اینكه اكثریت قریب باتفاق دولتهای اسلامی و بسیاری از دولتهای غیراسلامی از اعراب در حال جنگ پشتیبانی كرده اند ، دولت ایران و شاه بی حیثیت ، روی سرسپردگی به آمریكا و اظهار تبیعت هر چه بیشتر ، به ظاهر ساكت و در واقع طرفداری از اسرائیل می كنند . این شاه ایران است كه دست اسرائیل را در سراسر ایران باز گذاشته و اقتصاد ایران را به خطر انداخته است و بنا به نوشته بعضی از جرائد خارجی افسران ایرانی را برای دیدن تعلیمات به اسرائیل می فرستد.
این شاه است كه نفت ایران را به دشمنان اسلام و بشریت تسلیم كرده تا در جنگ با مسلمین و اعراب غیور به كار برند و با قرارداد رسوای اخیر و افزایش استخراج نفت ، به مبارزه علیه كشورهای نفت خیزی كه می خواهند از حربه نفت علیه آمریكا استفاده كنند ، برخاسته است و بالاخره این غارتگریها ، خریدن میلیاردها دلار اسلحه و جشنهای كمرشكن و پی در پی شاه است كه موجب بالا رفتن هزینه زندگی و گرانی سرسام آور اجناس گردیده ، ایران را به قحطی سیاه تهدید می كند .
من بیم آن دارم كه میلیاردها دلار اسلحه را كه از اربابان جهانخوار خود خریداری نموده و با خرید آن ایران را به ورشكستگی كشانده ، اكنون به اسرائیل بفرستد . من خوف آن دارم كه ارتش ایران را با مهماتی كه به قیمت قحطی و گرسنگی و بالاخره خود مردم محروم ایران به دست آورده ، مجبور كند كه قلوب گرم و پر احساس مجاهدین اسلام را هدف قرار دهند . من از این خدمتگزار بی چون و چرای آمریكا برای جهان اسلام احساس خطر می كنم . اكنون بر ملت محترم ایران است كه این جبار را از این جنایات بازدارند و بر ارتش ایران و صاحب منصبان است كه بیش از این تن به ذلت ندهند و برای استقلال وطن خود چاره جویی كنند .
وظیفه ملت غیور ایران است كه از منافع آمریكا و اسرائیل در ایران جلوگیری كرده و آن را مورد هجوم قرار دهند ، هر چند به نابودی آن بیانجامد . وظیفه علماء اعلام و مبلغین است كه جرائم اسرائیل را در مساجد و محافل دینی به مردم گوشزد كنند . علماء اعلام و ملت شریف ایران نباید در این امر ساكت باشند و لازم است از هر طریق ممكن شاه را وادار كنند كه در صف مسلمانان قرار گیرد و از خیانت بیشتر به قرآن و پیروان آن بپرهیزد . و جنایات این عفریت خونخوار را بیش از پیش برملا سازند تا چهره باطنی او بهتر روشن گردد و اگر یهود ایران برای كمك به اسرائیل مشغول فعالیت باشند – چنانكه هستند و بی شك از كمك شاه هم برخوردار می باشد – بر ملت ایران است كه از آن جلوگیری كنند و برای مجاهدینی كه در آتش و خون به سر می برند صندوق اعانه ای باز نمایند و از هیچ كوششی خودداری نورزند .
اینجانب كرارا خطر اسرائیل و عمال آن را كه د رأس آنها شاه ایران است گوشزد كرده ام . ملت اسلام تا این جرثومه فساد را از بن نكنند ، روی خوش نمی بینند و ایران تا گرفتار این دودمان ننگین است روی آزادی نخواهد دید . از خداوند متعال نصرت مسلمین و خذلان اسرائیل و عمال سیاه آن را خواستارم .
16 رمضان المبارك 1393 (7)
روح الله الموسوی الخمینی

پی نوشت:

1. نه تنها سید موسی صدر بلكه بیشتر روحانیان لبنان به سبب تأثیرپذیری از جوسازیها و سمپاشی های جاسوسهای صهیونیسم ، سخت ضد فلسطینی بودند و با آنان دشمنی داشتند . به یاد دارم از یكی از محصلین علوم اسلامی جنوب لبنان پرسیدم " چرا با پارتیزانهای فلسطینی دشمنی می ورزید " ؟ پاسخ داد كه آنان با اسلام به ویژه با شیعه دشمنی دارند و آنگاه كه از او پرسیدم گواه دشمنی آنان با شیعه چه می باشد ؟ گفت در شب عاشورا یكباره دریافتیم كه یكی از پنج انگشت سر " علم " شكسته شده است و آنگاه كه پرس و جو كردیم به دست آمد كه كار فلسطینی ها می باشد !!
دكتر چمران نیز در آن روزها راه افتاده بود و در مراسم مذهبی گوناگون بر ضد فلسطینی ها سخنرانی می كرد و آنان را " عیاش ، زن بار و ... " می خواند . " تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل " .
2. 19 مهر 1351.
3. مجله " فلسطین الثورة " ارگان " سازمان آزادیبخش فلسطین " این پیام امام را برای خوانندگان خود ، دوباره به چاپ رسانید . شماره های 23 و 33 ، سال اول .
4. آمریكا برای آنكه از انور سادات قهرمانی بسازد تا آنگاه كه در راه سازش و ذلت و به رسمیت شناختن " اسرائیل " گام بر می دارد از پشتیبانی اعراب برخوردار شود و نیز به اشغالگران فلسطین گوشمالی دهد تا از غرور قدرت آنان تا پایه ای كاسته شود و از سیاست آمریكا سرباز نزنند و نیز روی انگیزه های دیگری كه باید در فرصت دیگری مورد بررسی قرار گیرد ، با آغاز جنگ از سوی مصر سازگاری نشان داد و با دادن اطلاعات نادرست به اشغالگران فلسطین ، آنان را غافلگیر كرد .
5. مهر ماه 1352.
6. مانند : فروش نفت به اشغالگران فلسطین در آن برهه كه اعراب به ظاهر نفت را بر روی دولتهای غربی هوادار اسرائیل بسته بودند ، پذیرفتن زخمی های صهیونیسم در بیمارستانهای ایران ، سوخت گیری هواپیماهای جنگی و نظامی اسرائیل در خاك ایران و ...
7. 22 مهر ماه 1352.

منبع: www.irdc.ir