تبلیغات
روح الله - مواعظ حکیمانه
مواعظ حکیمانه


سهل انگاری دولت های اسلامی
تمام این گرفتاریهائی که در این مدت طولانی برای برادرهای ما در قدس پیدا شده است، در اثر سهل انگاری روسای اعراب بوده است. و من بیش از بیست سال است که در خطابه ها و در گفتار به اینها توصیه کردم، به سران دولتها که این اختلافات محلی جزئی را کنار بگذارند و برای اسلام و برای پیشبرد اهداف اسلام با هم همفکری کنند و با هم اتحاد داشته باشند.و من باید بگویم که اظهار خجلت می کنم که در مقابل بیش از صد میلیون جمعیت عرب و هفتصد میلیون جمعیت مسلم، هشتصد میلیون تقریباً جمعیت مسلم، یک عده معدودی بیایند و در مقابل اینها آنطور کارها را بکنند و این هم نمی شود عذر باشد که پشتیبان او امریکاست، برای اینکه امریکا پشتیبان شاه هم بود، لکن وقتی که یک ملت اجتماع کردند بر یک مطلبی، نه قدرت شیطانی شاه توانست مقاومت کند
و نه پشتیبانی ابرقدرتها، بلکه مطلق قدرتها اگر اتحاد پیدا کند، جمعیت عرب و مهم سران این جمعیتها اگر اتحاد پیدا بکنند، شکی نیست که نه امریکا می تواند در مقابل شان کاری انجام بدهد و نه دیگر قدرتها.(1)

این جرثومه فساد را از بیخ بر كنند

مع الا سف با اختلافاتی كه در مناطق دیده می شد و خصوصاً در مناطق عربی، این موجب شده است كه اسرائیل با جمعیت كمی كه دارد در مقابل اعراب با آن جمعیت كثیر و سازو برگ كثیر ایستادگی كند.
اگر جلوی این جرثومة فاسد گرفته نشود، طمع او بر تمام منطقه است و او قناعت نمی كند بر فقط فلسطین و مسجد اقصی و همه جا را می خواهد غلبه كند.
برمسلمین وبر دولت های اسلامی است كه باهم متحد بشوند و این جرثومه فساد را از بن و بیخ بر كنند و كسانی كه پشتیبانی آنها را می كنند ، اجازه ندهند كه پشتیبانی كنند.
من از خدای تبارك و تعالی قدرت اسلام و عظمت اسلام و مسلمین را و وحدت كلمه آنها را خواستارم.(2)

اختلاف نظر و مزدوری بعضی سران کشورهای اسلامی

فلسطین راس مصیبت هاست.
اختلاف نظر و مزدوری بعضی سران کشورهای اسلامی، به هفتصد میلیون مسلمان، علیرغم معادن و ثروت ها و امکانات طبیعی شان، فرصت و امکان کوتاه کردن دست استعمار و صهیونیسم و محدود کردن نفوذ بیگانگان نمی دهد.
خودخواهی ها و دست نشاندگی و تسلیم بعضی از دولت های عربی در برابر نفوذ مستقیم بیگانگان، مانع این می شود که دهها میلیون عرب بتواند سرزمین فلسطین را از اشغال و غصب اسرائیل برهانند.(3)

سكوت مرگبار دولت های منطقه

امید است ما شاهد بی تفاوتی های كشورهای منطقه كه با هجوم اسرائیل و قتل و غارت اخیر آن در كشور اسلامی لبنان همه چیز آنان در خطر تباهی است نباشیم.
ملت های مسلمان بدانند كه با این سكوت مرگبار بعضی از دولت های منطقه و این تسلیم بی چون و چرای آنان در مقابل آمریکا و اسرائیل، امروز لبنان عزیز در حلقوم این جهانخوار و تفالة او فرو می رود و فردای نزدیك كشورهای عزیز دیگر.
و اگر امروز دولت های منطقه با سلاح نفت و سلاح گرم در مقابل این جنایتكاران بایستند، مسأله اسرائیل و پس از آن آمریکا و هر قدرتمند چپاولگر دیگر حل می شود.
ما تأسف شدید خود را از اینكه بعضی از دولت های اسلامی دست خود را به سوی آمریکا كه جنایتكار اصیل و توطئه گر دست اول است دراز كرده اند و از گرگ آدم در ، نجات خود را می خواهند، ابراز می داریم و شدیداً آن را محكوم می كنیم.
و ملت سلحشور و دولت انقلابی ایران اگر مسأله جنگ عراق و توطئه برای اغفال ما از آنچه به آن مبتلا هستیم و نقشه برای شكست ما در دو جبهه نبود ، به گونه ای دیگر عمل می كرد.
و ما برای چندمین بار به دولت های اسلامی، خصوصاً دولت های منطقه روی آورده و از آنان می خواهیم و قاطعانه به آنان تذكر می دهیم كه برای حفظ شرف و جان و ناموس و مال ملت های اسلامی بپاخیزند و با ما و دولت سوریه و فلسطینی ها متحد شده و در صف واحد از عزت و شرف اسلام و عرب دفاع كنند و برای همیشه دست این جنایتكاران را از كشورهای زرخیز خود قطع نمایند فرصت را از دست ندهند كه فردا دیر است.(4)

تبلیغات سران مسلمین بر علیه مسلمین

چه شده است مسلمین را و چه شده است سران مسلمین را كه همه حیثیت و آبروی خودشان را نثار آمریكا كرده اند؟
چه شده است اینها را كه خزاین بزرگ اسلامی را كه مال ملت های پا برهنه ضعیف است به آمریكا تقدیم می كنند و آمریكا در مقابل این تقدیم از اسرائیل طرفداری می كند و می گوید كه اسرائیل را ما به اینها نمی فروشیم؟
چه شده است مسلمین را؟ چرا باید مسلمین اینطور باشند؟ چرا باید دستگاه های تبلیغات مسلمین بر ضد یك دسته از خارجی و از دزدهای بین المللی ، این تبلیغات به ضد همین طایفه هستند؟ چه شده است كه جبهه بندی می كنند در مقابل ایران؟ مگر ایران چه كرده است؟
چه شده است كه بعضی از روحانیون درباری، ایران را تكفیر می كنند ؟ قرآن تصریح می كند كه اگر كسی ادعای اسلام كرد، او را مسلم بدانید، از او قبول كنید ، او را رد نكنید. اینها از اسلام چه خبر دارند؟
ما فریاد می كنیم كه ما مسلم هستیم و می خواهیم قرآن كریم و دستورات رسول اكرم را در این كشور پیاده كنیم و ما از بیشتر از بیست سال مخالفت خودمان را با اسرائیل و با آمریكا اعلام كرده ایم و باز این نویسندگان مجلات، روزنامه ها و این گویندگان رادیو ها ما را متهم می كنند كه با اسرائیل دوستی داریم. ما با اسرائیل دوستی داریم یا آنهایی كه می بینند و مشاهده می كنند كه اسرائیل با مسلمین دارد چه می كند؟
اسرائیل لبنان را به چه حالت كشانده است؟و اسرائیل با سوریه چه دارد می كند؟و بلندی های جولان رابه كشورخودش متصل كرده است و آمالش بیشتر از اینهاست؟ لكن شما می گوئید كه ما او را می خواهیم بشناسیم .
ما دوستی داریم با او كه بیش از بیست سال است فریاد كرده ایم كه اجتماع كنید این غده سرطانی را از بین مسلمین بیرون كنید، بیت المقدس را از او بگیرید ، كشورهای اسلامی را از این غده سرطانی آزاد كنید؟ یا شما كه اسرائیل را می خواهید با حیله هائی ( به رسمیت ) بشناسید و یك كشور در مقابل اسلام و هوادار یك همچو كشوری باشید كه ظلمش بر همه جهانیان واضح است؟
و شما جرأت دارید در مقابل خدا ایستاده اید و دشمن خدا و دشمن سرسخت مسلمین را می خواهید سلطه به او بدهید و می خواهید آرامش به او بدهید و می خواهید به رسمیت بشناسید.
شما اسرائیل را به رسمیت بشناسید او شما را نمی شناسد و شما نشستید تا اسرائیل بر همة شما خدای نخواسته حكومت كند.
چه شده است مسلمین را و چه شده است سران مسلمین را كه همه حیثیت و آبروی خودشان را نثار آمریكا كرده اند؟
چه شده است اینها را كه خزاین بزرگ اسلامی را كه مال ملت های پا برهنه ضعیف است به آمریكا تقدیم می كنند و آمریكا در مقابل این تقدیم از اسرائیل طرفداری می كند و می گوید كه اسرائیل را ما به اینها نمی فروشیم؟
چه شده است مسلمین را؟ چرا باید مسلمین اینطور باشند؟ چرا باید دستگاه های تبلیغات مسلمین بر ضد یك دسته از خارجی و از دزدهای بین المللی ، این تبلیغات به ضد همین طایفه هستند؟ چه شده است كه جبهه بندی می كنند در مقابل ایران؟ مگر ایران چه كرده است؟
چه شده است كه بعضی از روحانیون درباری، ایران را تكفیر می كنند ؟ قرآن تصریح می كند كه اگر كسی ادعای اسلام كرد، او را مسلم بدانید، از او قبول كنید ، او را رد نكنید. اینها از اسلام چه خبر دارند؟
ما فریاد می كنیم كه ما مسلم هستیم و می خواهیم قرآن كریم و دستورات رسول اكرم را در این كشور پیاده كنیم و ما از بیشتر از بیست سال مخالفت خودمان را با اسرائیل و با آمریكا اعلام كرده ایم و باز این نویسندگان مجلات، روزنامه ها و این گویندگان رادیو ها ما را متهم می كنند كه با اسرائیل دوستی داریم. ما با اسرائیل دوستی داریم یا آنهایی كه می بینند و مشاهده می كنند كه اسرائیل با مسلمین دارد چه می كند؟
اسرائیل لبنان را به چه حالت كشانده است؟و اسرائیل با سوریه چه دارد می كند؟و بلندی های جولان رابه كشورخودش متصل كرده است و آمالش بیشتر از اینهاست؟ لكن شما می گوئید كه ما او را می خواهیم بشناسیم .
ما دوستی داریم با او كه بیش از بیست سال است فریاد كرده ایم كه اجتماع كنید این غده سرطانی را از بین مسلمین بیرون كنید، بیت المقدس را از او بگیرید ، كشورهای اسلامی را از این غده سرطانی آزاد كنید؟ یا شما كه اسرائیل را می خواهید با حیله هائی ( به رسمیت ) بشناسید و یك كشور در مقابل اسلام و هوادار یك همچو كشوری باشید كه ظلمش بر همه جهانیان واضح است؟
و شما جرأت دارید در مقابل خدا ایستاده اید و دشمن خدا و دشمن سرسخت مسلمین را می خواهید سلطه به او بدهید و می خواهید آرامش به او بدهید و می خواهید به رسمیت بشناسید.
شما اسرائیل را به رسمیت بشناسید او شما را نمی شناسد و شما نشستید تا اسرائیل بر همة شما خدای نخواسته حكومت كند.(5)

با وحدت كلمه این جرثومه فساد را بیرون كنید

یك گرفتاری هم ما راجع به مسلمین داریم. و این گرفتاری كه راجع به كشورهای اسلامی است، این باید به دست خود كشورهای اسلامی حل بشود. این را همه می دانند و همه می دانید كه آنچه كه بر سر مسلمین آمده است، از این قدرت های بزرگ است و آنچه كه باید این مشكلات را حل بكند، وحدت كلمه مسلمین است.
این مسلمینی كه باید همه دولت هایشان و ملت هایشان دست به دست هم بدهند و مهاجمین به اسلام را، صهیونیسم را كه مهاجم به اسلام است و دشمن سرسخت اسلام است و در صدد این است كه یكی بعد از دیگری كشورهایی را از شماها بگیرد، به جای اینكه همه باهم متحد بشوید و این جرثومه فساد و سرطان را از بلاد مسلمین بیرون كنید و پاك كنید، باهم می نشینید یا صحبت می كنید، یا صحبتی می كنید كه به نفع آنهاست.
همه هم و غم بعضی از این كشورها این شده است كه در ایران اسلام را می خواهند پیاده كنند. ایرانی كه از اول فریاد زده است كه ما باید فلسطین را،قدس را آزاد كنیم،هر روزی برایش یك نغمه ای می سازند و هر روزی یك بساطی درست می كنند كه ایران با مثلاً اسرائیل بست و بند دارد.(6)

منشاء گرفتاری مسلمین

مصیبت مسلمین بسیارش از دولت های اسلامی سرچشمه می گیرد.
دولت های اسلامی كه باید با هم همصدا باشند ، همفكر باشند، همه از یك دیانت، صاحب یك كتاب ، و همه هم می بینند كه با اختلافاتی كه بینشان هست دیگران نتیجه می گیرند، درد را می دانند لكن دنبال دوا نمی روند، بلكه هر روز اختلافاتشان بیشتر می شود و جدائی از هم بیشتر پیدا می كنند و دولت های بزرگ هم حرفشان همین است كه ماها از هم جدا باشیم و با هم بلكه دشمن باشیم و اشتغال پیدا كنیم به حال هم و آنها استفاده كنند.
باید مسلمین فكر اساسی برای خودشان بكنند و دولت های اسلامی فكر اساسی بكنند. فكر این نباشند كه چند روزی كه هستند مرفه باشند و دارای سلطه بر كشور خودشان، و این درد تفرق را خودشان دوا كنند ، والا هیچ علاجی دیگر نیست در كار و هیچ مجلس و هیچ كنفرانس و هیچ اجتماعی اثری نخواهد گذاشت.
من از خدای تبارك و تعالی خواستارم كه مسلمین را عموماً و دولت های اسلامی را خصوصاً بیدار كند و بر مشكلات خودشان غالب بشوند و اسلام آنطور كه هست درممالك اسلامی تحقق پیدا بكند، آنطور كه در صدر اسلام بود.
یكی دیگر از مشكلات مسلمین، مشكله دولت و ملت است ، و دولت ها در آنقدری كه ما اطلاع داریم و شما هم مطلع هستید ، دولت ها ، دولت هایی هستند كه با ملتشان تفاهم ندارند، معامله دولت ها با ملت ها ، معامله دشمن با دشمن است ، ملت پشت می كند بر دولت و دولت می خواهد تحمیل كند بر ملت، از این جهت ملت ها پشتوانه دولت ها نیستند بلكه معامله دشمن با دشمن می كنند و این موجب ضعف دولت هاست.(7)

معمای تفرقه!

برای من یك مطلب به شكل معماست و آن این است كه همه دول اسلامیه و ملت های اسلام می دانند كه درد چیست ، می دانند كه دست های اجانب در بین است كه اینها را متفرق از هم بكند؛
می بینند كه با این تفرقه ها ضعف و نابودی نصیب آنها می شود، می بینند كه یك دولت پوشالی اسرائیل در مقابل مسلمین ایستاده كه اگر مسلمین مجتمع بودند ، هر كدام یك سطل آب به اسرائیل می ریختند او را سیل می برد، معذالك در مقابل او زبون هستند.
معما این است كه با اینكه اینها را می دانند ، چرا به علاج قطعی كه آن اتحاد و اتفاق است روی نمی آورند ؟ چرا توطئه هایی كه استعمارگرها برای تضعیف آنها به كار می برند، آنها توطئه ها را خنثی نمی كنند ؟ آیا این معما چه وقت باید حل شود ؟ و پیش كی باید حل شود ؟
این توطئه ها را كی باید خنثی كند غیر از دولت های اسلام و ملت های مسلمین؟ این معمایی است كه شما اگر جوابی دارید و حل كردید، این معما را به ما هم تذكر بدهید.(8)

شكایت از این حكومت ها را به كجا ببریم؟

ما شكایت از این حكومتها را به كجا ببریم جز به ساحت مقدس خدای تبارك و تعالی؟ ما چطور شكایت كنیم از آنهایی كه ایران را كه ایستاده است و می خواهد در مقابل همه قدرت ها بایستد و اسلام را محقق كند در دنیا ، در مقابل این، طرح جهاد می دهند و اسرائیل كه به جنگ با اسلام برخاسته است و با صراحت می گوید كه از نیل تا فرات مال من است و حرمین شریفین را از خود می داند، سكوت كرده اند.
ما این دردها را كجا ببریم، این مصیبت هایی كه تأیید می كند جنایتكاران را، این سكوت هایی كه تشویق می كند ستمكاران را، باید به كی عرضه كنیم و از كی بخواهیم كه عنایت كند و این سكوت ها را بشكند؟
جمعیت تان كم است؟ ثروتتان كم است؟ نفتتان ناچیز است ؟ زمین هایتان كم است ؟ مراكز مهمی كه در سوق الجیشی بسیار معتبر است، شما دستتان نیست؟
همه امكانات هست، لكن یك چیز نیست و آن ایمان است، ایمان نیست.(9)
تجهیز در برابر اسرائیل
خواهران و برادران عزیز!
در هر کشوری که هستید از حیثیت اسلامی و ملی خود دفاع کنید و بی پروا در مقابل دشمنان خود یعنی امریکا و صهیونیزم بین المللی و ابرقدرت های شرق و غرب، بدون هیچ ملاحظه ای از ملت ها و کشورهای اسلامی دفاع کنید و مظالم دشمنان اسلام را برملا کنید.

برادران و خواهران مسلمان من!

آگاهید که تمام منافع مادی و معنوی همگی ما را ابرقدرتهای شرق و غرب می برند و ما را در فقر وابستگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی قرار داده اند.
به خود آئید و شخصیت اسلامی خود را بیابید. زیر بار ظلم نروید و هشیارانه نقشه های شوم جهانخواران بین المللی را که در راس آن امریکاست افشا کنید.
امروز قبله اول مسلمین، به دست اسرائیل این غده سرطانی خاورمیانه افتاده است.
امروز برادران فلسطینی عزیز ما را با تمام قدرت می کوبد و به خاک و خون می کشد، امروز اسرائیل با تمام وسایل شیطانی تفرقه افکنی می کند، بر هر مسلمانی لازم است که خود را علیه اسرائیل مجهز کند.(10)

اگر مسلمین اهل عمل بودند

باید بگوییم كه دشمن های اسلام، ممالكی كه به اسلام سلطه پیدا كردند و به مسلمین، آنها مرد عمل بودند ، نه حرف ، و مسلمین در این بعد از صدر اول مرد حرف بودند، نه عمل.
خیلی خوب شعر می گفتند ، خیلی خوب خطابه می خواندند وقتی هم مطرح مشكلات می شد ، خیلی هم خوب طرح می كردند اما از حدود گفتار خارج نمی شد، به عمل نمی رسید.
اگر از حدود گفتار خارج می شد نمی تواند انسان باورش بیاید كه بیشتر از صد میلیون عرب در مقابل اسرائیل آنطور زبون باشند و انسان نمی تواند باور كند كه با داشتن همه چیز، و احتیاج غرب در بسیاری از امور به ممالك اسلامی، اینها همه تحت سلطه آنها باشند با داشتن جمعیت های زیاد و ذخایر زیاد.
این نیست جز اینكه آن روحیه ای كه در صدر اسلام بود و منشاء غلبه شد، آن روحیه را ما از دست دادیم. (11)

اگر با هم مجتمع شوند آمریکا نمی تواند كاری بكند

این اختلافات یا از خیانت سران ممالك اسلامی است و یا از جهل و بی اطلاعی آنهاست كه نتوانستند با هم تفاهم كنند و همه با هم مثل یك دریایی با امواج خروشان هر چه را كه در مقابلشان می آید بشكنند.
در فلسطین، یك عده محدودی از این صهیونیستها و یهودیها، ممالك عربی را كه بیش از صد میلیون نفر جمعیت دارند را طوری كرده است كه بعضی از آنها تسلیم او شدند و بعضی هم كه تسلیم آنها نشدند، نمی توانند هیچ كاری بكنند.
الان، چند سال است كه اسرائیل آمده است و اراضی فلسطینیها را غصب كرده است، و این همه جمعیت عرب وممالك عربی، آن قدر عرضه نداشتند كه فلسطین را آزاد بكنند. می گویند، آمریکا پشت سرش است. خیلی بی عرضه هستید، بی عرضه اند.
اگر این قدرت، قدرت صد میلیونی عرب، با هم مجتمع شوند، آمریکا نمی تواند هیچ كاری بكند، اروپا هم نمی تواند، هیچ كس نمی تواند كاری بكند. لكن ممالك عربی مجتمع نیستند. بله! آنها كاری كه می كنند این است كه نگذارند اینها با هم مجتمع شوند.
كاری كه آنها می كنند این است كه اگر یك وقت استشمام كردند كه دول عربی می خواهند با هم مجتمع شوند، یك كاری بكنند كه اجتماعشان بهم بخورد . مثلاً رئیس جمهوری مصر را به آمریکا ببرند و با او قرار دادی ببندند، او را به یك راهی ببرند كه دیگران آن راه را ندارند…. و آن یكی دیگر را به یك راه دیگری ببرند كه دیگران آن را ندارند.
این از كم فهمی ما است. از بی عرضگی ما مسلمین است كه این طور اسیر هستیم و در تحت سلطه هستیم و همة منافع شرق را دارند آمریکا و شوروی و امثال آنها از بین می برند.(12)

علل ضعف مسلمین

اگر سران کشورهای اسلامی از اختلافات داخلی دست بردارند و با اهداف عالیه اسلام آشنا شوند و به سوی اسلام گرایش پیدا کنند، این گونه اسیر و ذلیل استعمار نمی شوند.
این اختلاف سران کشورهای اسلامی است که مشکله فلسطین را بوجود آورده نمی گذارد حل شود.
اگر هفتصد میلیون مسلم با این کشورهای عریض و طویل رشد سیاسی داشتند و با هم متحد و متشکل شده در صف واحد قرار می گرفتند، برای دولت های بزرگ استعمار ممکن نبود که در ممالک آنها رخنه کنند، تا چه رسد به مشتی یهود که از عمال استعمارند.(13)

لزوم اتحاد مسلمین

من باید با کمال تاسف عرض کنم که یک اشتباه دولت ها و ملت های اسلام و خصوصاً دولت ها و ملت های عرب کردند که اشتباهی که همه مسلمین و خصوصاً ملت ها و دولت های عرب کردند این بود که مهلت دادند که اسرائیل به، اغراض شخصیه دولت ها مانع شد از اینکه صدای اسرائیل را در همان اول خفه کندو نگذارند قدرت پیدا بکند.
و مع الاسف به نصیحت های ما که در طول بیست سال یا قدری کمتر فریاد زدیم و آنها را دعوت کردیم به اتحاد بر ضد اسرائیل، اغراض مانع شد از اینکه اجابت کنند.
مهلت دادند تا اینکه مطلب به اینجا رسید که الان دست تعدی او دراز شده است و جنوب لبنان را به آتش می کشد و فلسطین را می خواهد عقب بزند و ما گفته ایم مکرر که اسرائیل این جرثومه فساد اکتفا به قدس، اکتفا به بیت المقدس نخواهد کرد و اگر مهلت داده شود، تمام دول اسلامی در معرض خطراست.
اشتباه سابق باید جبران بشود به اتحاد مسلمین و تشکیل حزب مستضعفین بر ضد مستکبرین که در راس آنها امریکای جانی است و نوکر بسیار فاسد او که اسرائیل است.
این اشتباه دول اسلامی و اعراب خصوصاً بود و باید جبران کنند این اشتباه را و در پیشگاه خدای تبارک و تعالی توبه کنند.(14)

منابع:

1. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 22/7/58
2. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 1/2/58
3. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 19/8/51
4. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 6/4/61
5.بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 21/11/60
6. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 4/11/60
7. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 19/4/58
8. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 25/5/58
9. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 23/3/61
10. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 7/7/58
11. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 19/4/58
12. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 9/8/57
13. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 19/11/49
14. بیانات امام خمینی(رحمت الله علیه)، 27/7/58
منبع: پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون