تبلیغات
روح الله - دیدگاههای امام (رحمت الله علیه) در مورد مقابله با ابرقدرتها و استكبار
دیدگاههای امام (رحمت الله علیه) در مورد مقابله با ابرقدرتها و استكبار


1. لزوم مقابله با توطئه قدرت های بزرگ در جهت استحاله فرهنگی :ما آن صدمه ای كه از قدرت های بزرگ خوردیم ، باید بگوییم كه بالاترین صدمه ، صدمه شخصیت بوده . آنها كوشش كردند كه شخصیت ما را از ما بگیرند و به جای شخصیت ایرانی و اسلامی ، یك شخصیت وابسته اروپایی شرقی و غربی به جایش بگذارند . یعنی تربیت فاسدی كه در رژیم سابق بود و به تدریج داشت قوت می گرفت . این بود كه از همان كودكستان شروع كنند به این برنامه كه اطفال ما را از همان جا زمینه تبدلیشان را به یك موجود وابسته فراهم كنند تا برود به مرتبه بالا مثل دبیرستان بعد هم بالتر از او . صحیفه نور ، ج 14 ، ص 76

2. مقابله با استعمارگران ، گامی در جهت ایجاد وحدت و همدلی :این جدایی كه در این طول زمان بین اقشار ملت بود .

این یك امری بود كه استعمار گران این امر را درست كرده اند یعنی عمال آنها در اینجا و خود آنها با تبلیغات بین اقشار ملت جدایی انداختند . باید ما همه با هم همانطوری كه تا اینجا با هم پیروز شده ایم و همه یك مطلب می خواستیم و آن اسلام و جمهوری اسلامی ، از این به بعد هم باید همه با هم تا آخر نقطه ای كه جراین احكام اسلام در كشور باشد همه با هم باشیم ، جدایی نداشته باشیم .
صحیفه نور ، ج 6 ، ص 6

3. لزوم مقابله با مستكبران جهانخوار از طریق هوشیاری و وحدت

از جمله چیزهایی كه برای قیام مسلمانان و مستضعفان جهان علیه چپاولگران جهانی و مستكبران جهانخوار لازم به تذكر است آن است كه نوعا قدرتهای ستمگر از راه ارعاب و تهدید یا به وسیله بوق های تبلیغاتی خودشان و یا به وسیله عمال مزدور بومی خائن شان مقاصد شوم خود را اجرا می كنند ، در صورتی كه ملت ها با هشیاری و وحدت در مقابلشان بایستند موفق به اجرای آن نخواهند شد و زنده ترین شاهد در كشورهای منطقه ،ایران و افغانستان است .
صحیفه نور ، ج 18 ، ص 19

4. لزوم مقابله با جهانخواران شرق و غرب بر اساس اسلام

باید مسلمانان و خصوصا برادران عرب ما بدانند كه مساله اسرائیل و ایران نیست ، مساله اصلی برای جهانخوران شرق و غرب اسلام است كه می تواند مسلمانان جهان را تحت پرچم پر افتخار توحید مجتمع و دست جنایتكاران را از كشورهای اسلامی و از سلطه بر مستضعفان جهان كوتاه و مكتب ارزشمند و مترقی الهی رابر جهان عرضه نماید .
صحیفه نور ، ج 15 ، ص 125

5.لزوم مبارزه با مستكبرین و حمایت از مستضعفین

“ تمام ادیان آسمانی از بین توده ها برخاسته است و با كمك مستضعفین بر مستكبرین حمله برده است . مستضعفین در همه طول تاریخ به كمك انبیا برخاسته اند و مستكبرین را به جای خود نشانده اند . در اسلام پیغمبر اكرم از بین مستضعفین برخاست و با كمك مستضعفین ، مستكبرین زمان خودش را آگاه كرد یا شكست داد . مستضعفین بر تمام ادیان حق دارند ، مستضعفین به اسلام حق دارند زیرا در طول تاریخ 1400 ساله این جمعیت بودند كه كمك كردند دین اسلام را ترویج كردند از دین اسلام ، رژیم های شاهنشاهی و مستكبرین وابسته به آن رژیم ، همیشه راه آنها غیر راه اسلام بوده است و با مبارزه با اسلام زندگی منحوس خود را ادامه می دادند . مستضعفین بودند كه دنبال انبیا بودند . دنبال علما بودند ، دنبال اولیا بودند . نهضت ما هم با مستضعفین پیش رفت ، مستكبرین یا فرار كردند یا در منازل خود نشستند .
بیانات امام خمینی (ره) در جمع عشایر خرم اباد و اقشار مردم ، صحیفه نور ، ج 6 ، ص 189 ، 26/2/58.

6.لزوم مقابله با تهاجم تبلیغاتی ابرقدرتها

ما اكنون در این زمان دست ابرقدرتها را از كشور خود كوتاه كردیم ، مورد تهاجم تبلیغاتی تمام رسانه های گروهی وابسته به قدرتهای بزرگ هستیم ، چه دروغ و تهمت ها كه گویندگان و نویسندگان وابسته به ابرقدرت ها به این جمهوری اسلامی نوپا نزده و نمی زنند ؛ مع الاسف اكثر دولت های منطقه اسلامی كه به حكم اسلام باید دست اخوت به ما دهند به عداوت با ما و اسلم برخاستنه اند و همه در خدمت جهانخواران از هر طرف به ما هجوم آورده اند و قدرت تبلیغاتی ما بسیار ضعیف و ناتوان است و می دانند كه امروز جهان روی تبلیغات می چرخد .
صحیفه نور ، ج 21 ، ص 191

7. لزوم مقابله با نقشه های شیطانی قدرت های استعمارگر در جهت منزوی كردن روحانیت

از نقشه های شیطانی قدرت های بزرگ استعمار و استثمارگر كه سال های طولانی در دست اجرا است و در كشور ایران از زمان رضاخان اوج گرفت و در زمان محمد رضا با روش های مختلف دنباله گیری شد ، به انزوا كشیدن روحانیت است كه در زمان رضاخان با فشار و سركوبی و خلع لباس و حبس و تبعید و هتك حرمت و اعدام و امثال آن و در زمان محدرضا با نقشه و روش های دیگر كه یكی از انها ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیون بود ، كه تبلیغات وسیعی در این زمینه شد و مع الاسف به واسطه بی خبری هر دو قشر از توطئه شیطانی ابرقدرت ها نتیجه چشم گیری گرفته شد . از یك طرف از دبستانها تا دانشگاهها كوشش شد كه معلمان و دبیران و اساتید و روسای دانشگاهها از غرب زدگان یا شرق زدگان و منحرفان از اسلام و سایر ادیان انتخاب و به كار گماشته شوند و متعهدان مومن در اقلیت قرار گیرند كه قشر موثر را كه در آینده حكومت را بدست می گیرند ، از كودكی تانوجوانی و تا جوانی طوری تربیت كننند كه از ادیان مطلقا و اسلام به خصوص و از وابستگان به ادیان و زمین خواران و طرفدار ارتجاع و مخالف تمدن و تعالی در بعد از ان معرفی می نمودند و از طرف دیگر با تبلیغات سوء ، روحانوین و مبلغان و متدینان را از دانشگاه ترسانده و همه را به بی دینی و بی بندو باری و مخالفت با مظاهر اسلام و ادیان متهم می نمودند .
صحیفه نور ، ج 21 ، ص 182

8. لزوم مقابله با توطئه های جهانخواران با تكیه بر اسلامیت نظام

من قبلا نیز گفته ام همه توطئه های جهانخواران علیه ما از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر اقتصادی و غیره برای این بوده است كه ما نگوئیم اسلام جوابگوی جامعه است و حتما در مسائل و اقدامات خود از آنها مجوز بگیریم .
صحیفه نور ، ج 21 ، ص 99
از توطئه های مهمی كه در قرن اخیر ، خصوصا در دهه معاصر و بویژه پس از پیروزی انقلاب آشكارا به چشم می خورد ، تبلیغات دامنه دار با ابعاد مختلف برای مایوس نمودن ملت ها و خصوص ملت فداكار ایران از اسلام است . گاهی ناشیانه و با صراحت به این كه احكام اسلام كه هزار و چهارصد سال قبل وضع شده است نمی تواند در عصر حاضر كشورها را اداره كند یا آن كه اسلام یك دین ارتجاعی است و با هر نوآوری و مظاهر تمدن مخالف است و در عصر نمی شود كشورها از تمدن جهانی و مظاهر آن كناره بگیرد وامثال این تبلیغات ابلهانه و گاهی موذیانه و شیطنت آمیز ، به گونه طرفداری از قداست اسلام كه اسلام و دیگر ادیان الهی سروكار دارند با معنویت وتهذیب نفوس و تحذیر از مقامات دنیایی و دعوت به ترك دنیاو اشتغال به عبادات و اذكار و ادعیه كه انسان را به خدای تعالی نزدیك و از دنیا دور می كند و حكومت و سیاست و سر رشته داری بر خلاف آن مقصد و مقصود بزرگ و معنوی است .
صحیفه نور ، ج 21 ، ص 177

دنیای غرب و شرق

1. لزوم مقابله با راهبردهای تبلیغاتی غرب جهت تضعیف مسلمانان

از جمله مسائلی كه به مسلمانان و مستضعفان جهان اجازه هیچ گونه فعالیت برای خروج از قید و بند استعمارگران را نمی دهد و آنان را به هر حال ركود و عقب افتادگی نگاه می دارد تبلیغات همه جانبه ای است كه غربزدگان و شرق زدگان یا به امر ابرقدرت ها یا كوتاه نظری خود در سراسر كشورهای اسلامی و استضعافی به راه انداخته اند و می اندازند و آن است كه علم و تمدن و پیشرفت مختص به دو جناح امپریالیسم و كمونیسم است و آنان خصوصا غربی ها و اخیرا آمریكایی ها نژاد برتر هسستند و دیگران نژاد پست و ناقص هستند و ترقی آنان در اثر والا نژادی آنان است و عقب افتادگی اینان در اثر نقص نژادی است و به تعبیردیگر ، آنان انسان های تكامل یافته هستند . پس كوشش برای پیشرفت بی فایده است و زادگان یا باید وابسته به سرمایه داری غرب باشند ویا كمونیسم شرق و به بیان دیگر . از خود هیچ نداریم و باید همه چیز را زا ابرقدرت های غرب یا شرق بگیریم ، علم را ، تمدن را ، قانون را ، پیشرفت را و شما امروز سیاه ما را می بینید كه در اثر این تفكر كه بر ما تحمیل كرده اند و هر چیز اگر ممتاز می باشد و از خودی باشد به همین جرم مشتری اش كم است و همین را اگر اسم غربی به آن بگذارند مشتری زیاد پیدا یم كند .
صحیفه نور ، ج 18 ، ص 89

2. لزوم مقابله با شرقی ها و غربی ها به جهت اسلام ستیزی آنها

ما می دانیم كه شرقی ها و غربی ها با ما خوب نیستند و نخواهند بود و خیر و صلاح ما را نمی خواهند و دلیلش هم وضعی است كه شما می بینید كه اكثر جناح هایی كه در دنیا هستند بر ضد ما تبلیغ می كنند و این به خاطر آن است كه آنها اسلام را نمی خواهند و هر كشوری كه بخواهند به اسلام عمل كند مورد تهاجم آنها قرار می گیرد .
صحیفه نور ، ج 18 ، ص 163

3. لزوم مقابله با توطئه های شرق و غرب برای براندازی اسلام

توطئه های شرق و غرب برای براندازی اسلام و جمهوری اسلامی به هم پیوند خورده اند و سازمان های عریض و طویل حقوق بشر و امنیت جهانی با رسانه های گروهی چپ و راست یك صدا به مقابله با آن برخاسته اند .
صحیفه نور ، ج 19 ، ص5