تبلیغات
روح الله - کوتاه و خواندنی از امام
کوتاه و خواندنی از امام


من چشمم را برای خواندن قرآن می خواهم :

در زمانی که امام در نجف بود از ناحیه ی چشم دچار ناراحتی شده بود . هنگامی که پزشک چشم ایشان را معاینه کرد توصیه نمود که چند روزی قرآن نخوانند و استراحت نمایند . امام لبخند زدند و فرمودند :دکتر من چشمم را برای خواندن قرآن می خواهم ، چه فایده ای دارد اگر چشم داشته باشم و قرآن نخوانم ؟ شما کاری بکنید که من بتوانم قرآن بخوانم . (1)

سفارش بر تلاوت قرآن :امام راحل افزون بر آنکه خود همواره با قرآن مأنوس بود . تلاوت آن را پیوسته با درک و فهم به دیگران نیز توصیه می کرد و حتی انس ظاهری با قرآن را نیز اثر گذار و مفید دانست چنانچه در نامه ای خطاب به فرزندش حاج سید احمد نوشته است :«فرزندم با قرآن ، این کتاب معرفت آشنا شو ،

اگر چه با قرائت آن ، و راهی از آن به سوی محبوب باز کن و تصور نکن که قرائت بدون معرفت اثری ندارد که این وسوسه شیطان است ، آخر این کتاب از طرف محبوب است برای تو و برای همه کس و نامه محبوب ، محبوب است اگر چه عاشق و محب مفاد آن را نداند و با این انگیزه حب محبوب که کمال مطلوب است به سراغت آید و شاید دست گیرد .(2)

احترام به قرآن

قرآن کتاب بزرگی است که عظمت آن از عظمت خداوند نشأت گرفته است زیرا قرآن تجلی آشکار پروردگار است . امام علی (ع)می فرماید : خدای سبحان در کتابش خود را آشکار کرد بی آنکه او را ببیند .
قرآن کریم به مقتضای آسمانی و الهی بودن ، شایسته احترام و تکریم است . امام ضمن بزرگ شمردن قرآن همواره آن را در ظاهر و باطن حفظ می کرد : «گاهی به دلایلی قرآن هایی را در کیف دستی به محضر امام می بردیم ، در دفعات اولیه اتفاق افتاد که بدون توجه قرآن را نیزهمراه با چیزهای دیگر از کیف بیرون آورده روی زمین می گذاشتیم . امام که مراقب بودند فرمودند : « قرآن را روی زمین نگذارید ! و بلافاصله دستشان را جلو آوردند آن را گرفتند و روی میز گذاشتند .(3)

مصداق کامل آیه ی قرآن :

مقام معظم رهبری می فرماید :«فردای آن شبی که امام عزیز به جوار رحمت الهی پیوسته بودند ، سحرگاه در حالت التهاب و حیرت تفألی به قرآن زدم ، آیه 88 سوره ی کهف آمد "و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنی و سنقول له من امرنا یسرا " دیدم واقعاً مصداق کامل این آیه همین بزرگوار است ؛ ایمان و عمل صالح و پاداش نیکو بهترین پاداش برای او است . (4)

پی نوشتها :

1)مجله حضور-ش 3-فاطمه طباطبایی.
2)مجله حوزه-ش96-ص225.
3)سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی -ج5-ص69.
4)حدیث ولایت-ج1-ص6.

منبع:مجله ی راه قرآن(ش 21)