تبلیغات
روح الله - نماز در کلام امام راحل
نماز در کلام امام راحل


نماز خوب ، فحشا و منكر را از یك امتی بیرون می كند.
 • بروید سراغ نماز ، احیا كنید این سنت سیاسی اسلام را .
 • نگویید كه ما انقلاب كردیم حالا باید هی فریاد بزنیم ! خیر نماز بخوانید ، از همه فریاد ها بالاتر است.
 • نماز جمعه در رأس همه امور است.
 • نماز جمعه كه نمایشی از قدرت سیاسی و اجتماعی اسلام است ، باید هر چه شكوهمند تر و پر محتوا تر اقامه شود.
 • اجتماعات خود را ، خصوصاً در روز جمعه ، هر چه بیشتر فشرده كنید ، و به مراسم و شعائر مذهبی اهمیت دهید.

 • یكی از بركات این نهضت و انقلاب همین اقامه نماز جمعه هاست.
 • نماز های جمعه را با شكوه بجا بیاورید ، و نمازهای غیر جمعه را هم ؛ كه شیطان ها از نماز می ترسند ، از مسجد می ترسند.
 • از نماز جمعه و جماعت ، كه بیانگر سیاسی نماز است ، هرگز غفلت نكنند.
 • این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است.
 • خدای تعالی دوست دارد كه در وقت ذكر او ، بنده منقطع به سوی او باشد ، و متضرّع و خالص باشد.
  منبع:www.imam-khomeini-isf.com