تبلیغات
روح الله - مبارزه با مفاسد و انحرافات اجتماعی درکلام امام راحل
مبارزه با مفاسد و انحرافات اجتماعی درکلام امام راحل


  • انبیا مثل یك طبیبی بودند كه می خواستند اصلاح كنند جامعه را .
  • اگر انحراف اخلاقی نباشد، هیچ یك از این سلاح های جنگی به حال بشر ضرر ندارد .
  • آن چیزی كه دارد این سیاره ما را در سراشیبی انحطاط قرار می دهد ، انحراف اخلاقی است .
  • آنكه فاسد می كند جامعه را، و دست از فسادش بر نخواهد داشت ،او را باید از جامعه جدا كرد ؛ او یك غده سرطانی است كه جامعه را فاسد می كند .
  • نجات معتاد نجات یك فرد نیست ، نجات اسلام است .
  • این وظیفه شرعی نیست كه كسی نسبت به مسلمانی اهانت كند، از برادر دینی بد گویی نماید ؛ این حب دنیا و حب نفس است، این تلقینات شیطان است كه انسان را به این روز سیاه می نشاند .
  • اذیت مسلم و آزار مؤمنین از بزرگترین گناهان كبیره است .
    منبع: www.imam-khomeini-isf.com