تبلیغات
روح الله - ایمان و ارزش های معنوی در کلام امام راحل
ایمان و ارزش های معنوی در کلام امام راحل


 • اگر ایمان وارد قلب شود كارها اصلاح می شود .
 • ایمان به خدا نور است، ایمان به خدا باعث می شود كه تمام تاریكیها از پیش پای مؤمنین برداشته بشود .
 • ایمان عبارت از این است كه آن مسائلی را كه شما با عقلتان ادراك كرده اید، آن مسائل را قلبتان هم به آن آگاه بشود ، باورش بیاید .
 • كسانی كه با خدا باشند ،توجه به خدا و ایمان به خدا داشته باشند، خداوند آنها را از تمام ظلمتها، از تمام تاریكیها خارج می كند؛ و به حقیقت نور می رسند .
 • بدان كه حقیقت علم و ایمان _كه متقوّم به علم است_ نور است .
 • بدان كه ایمان نیز از كمالات روحانیه ای است كه به حقیقت نوریه آن كمتر كسی آگاه گردد
 • .حتی خود مؤمنین تا در عالم دنیا و ظلمت طبیعت هستند، از نورانیت ایمان خود و كراماتی كه در پیشگاه مقدس حق برای آنها است مطلع نیستند .
 • مبدأ همه خیرات و مبدأ همه ترقیاتی كه برای یك مملكت است، چه درجهت مادی، چه در جهت معنوی، این است كه ایمان در كار باشد .
 • تهدید و تطمیع در كسانی اثر می كند كه ایمان ندارند .
 • مدعیان ایمان زیادند، لكن مؤمنین اندكند .
 • اگر جنبه ایمان مردم تقویت شد، همه امور به راحتی انجام می شود .
 • "عدد كم " بودن اشكال ندارد ، "ایمان قوی " بودن مهم است .
 • آنچه میزان سعادت است این است كه انسان مؤمن باشد، و صبر داشته باشد و دیگران را به صبر وادار كند، و حق بگوید و دیگران را به حق گفتن وادار بكند .
 • من نمی توانم باور كنم كه كسی مبادی معنوی نداشته باشد و برای مرد م كوشش كند .
 • كوشش كنید معنویت را تقویت كنید در بین این ملت، با معنویت است كه شما می توانید استقلال خودتان را حفظ كنید و به مراتب كمال برسانید .
 • ارزشهای معنوی ارزشهای همیشگی هستند .
 • همه بد بختی ها از ضعف ایمان و سستی یقین است .
 • شرافت به تقواست .
 • خرابی های مادی جبرانش آسانتر از خرابی های معنوی است .
 • كسانی كه برای خدا كار می كنند، هیچ وقت باخت در آن نیست.آنهایی كه برای دنیا كار می كنند باخت دارند، كه اگر نرسیدند، خوب باختند و عمرشان [را] هم هدر دادند .
 • ما امیدمان به خداست و مأیوس از خدا نیستیم؛ و بر مشكلات به امید خدا غلبه می كنیم .
 • من اطمینان دارم كه تا این ملت توجه به خدا دارد، هیچ قدرتی نمی تواند به این آسیب برساند .
 • اگر ملت ما برای خدا و برای رضای پیغمبر اكرم به پیش برود ، تمام مقاصدش حاصل خواهد شد .
 • گمان نكنید كه كاخ سفید و كرملین الآن آرام نشسته اند و با وضع آرام زندگی می كنند؛ آنها با اضطراب زندگی می كنند، و این اضطراب برای این است كه آنها تَبَع شیطان هستند، و شیطان نمی گذارد كه طمأنینه پیدا بشود در قلب انسان .
 • اگر ایمان به خدا و عمل برای خدا در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و سایر شؤون زندگی بشر وارد شود ، پیچیده ترین مشكلات امروزی جهان به آسانی حل می شود .
  منبع: www.imam-khomeini-isf.com